About

Carl Brümmer

För individ - team - organisation

Carl Brümmer

enkelt

tydligt

resultat

Enkelt, tydligt, resultat – tre signum för Carls insatser oavsett om det handlar om enskild coaching, utveckling och support för ledningsgruppen eller inspiration för hela organisationer. Carl bygger alltid sina insatser utifrån det syfte och mål som definieras tillsammans med uppdragsgivarna. Han skapar ett tryggt klimat där utveckling är viktigare än uppvisning och öppenhet och ärlighet ger bra samarbete så att det skapas resultat – inte bara i Veta utan också i Göra.

Sedan 2010 arbetar Carl som coach, föreläsare och facilitator på konsultbasis inom områden där han har relevant teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet.

 

Teori:

I botten vilar en teoretisk utbildning från Lunds Universitet och Christian Albrechts Universität zu Kiel; Internationell ekonomi med inriktning på organisation och ledning. Detta har under åren byggts på med ledarskapsprogram, strategi- och affärsprogram, säljteknik och säljcoachcertifieringar m.m. Carl är certifierad handledare i SDI (Strength Deployment Inventory), EQ-i (Emotional Quotient Inventory), CTT (Cultural Transformation Tool), HOGAN Assessment och Förändringens Fyra Rum.

 

Praktik:

Affärsmannaskap: Carl har utvecklat sitt ledarskap och strategiska affärsmannaskap under många år och erfarenheterna spänner över egenföretagare under gymnasiet – med en omsättning på några tusen, via säljchefsuppdrag med budget på 75 mkr, till Marketing & Sales Director på AstraZeneca med ansvar för en enhet som omsatte 1,1 mdr SEK inklusive välkända varumärken som Losec och Alvedon.

 

Perspektiv: Carl har arbetat med ledningsgruppsarbete för det stora företaget och verkat på individnivå som chef för mindre grupper. Idag arbetar han med uppdrag som ofta rör teamutveckling, ledarskap, förändringshantering, kulturimplementering, säljutveckling och stöttning av ledningsgrupper i deras arbete både med det egna teamet och utveckling av strategier för hela organisationen. För att krydda sin tillvaro tävlar han i triathlon på elitnivå - det ger ytterligare perspektiv på utveckling att sikta på topp 10 i Sverige i denna krävande idrott. 2013 vann han Ironman EM i sin klass och var bäste svensk på Ironman VM på Hawaii. 2015 blev han världsmästare i långdistanstriathlon i sin klass. Allt oftare kombineras erfarenheten från träningen med organisationsutveckling då Hälsa som kultur och metod är ett tema för insatser Carl gör i organisationer vilka insett vilken potential det ligger i detta.

 

Ledarskapets utmaningar: De 15 åren som chef och medarbetare har gett erfarenhet av såväl stark tillväxt när rätt team skall sättas ihop, via mogen organisation som utvecklas, till tider av nedskärningar och uppsägningar. Övertagande av etablerade grupper och uppstart av nya enheter där visionsskapande, målformulering och teambyggande tas från ruta ett. Förändringsarbete är hemmaplan för Carl, oavsett om det handlar om strategiutveckling under ändrade marknadsförutsättningar eller organisationsförändringar när strategierna får organisatoriska konsekvenser.

 

Personlighet:

Carl är utåtriktad, energifull och snabb i både tanke och tal. Humorn är ständigt närvarande som ett konstruktivt instrument för att bidra till att åstadkomma önskat resultat. Genom att säkra ett tydligt syfte med uppdraget ser han till att resultatet inte bara blir starkt utan att det också möter uppdragsgivarnas förväntningar.

Ring eller skicka ett sms: +46 70 695 1630

Maila carlATbrummergroupDOTcom