Home

Carl Brümmer

För individ - team - organisation

Carl Brümmer

Inspiratör som även hjälper till att få det att hända.

Från Leta till Veta och från Veta till Göra

Att veta känns bra, att göra blir bra.

 

Det är välkänt att en övertygande presentation bygger på att den som framför budskapet kan förmedla budskapet så att det inte bara når ut till utan också in hos åhöraren. Carl Brümmer arbetar sedan 2010 heltid med att både få ut och in budskap, och då på ett sådant sätt att de också resulterar i handling. Oavsett om det handlar om individuell coachning, ett teams samarbete eller hela enheter och organisationer så förmedlas ett budskap som fäster och bidrar till utveckling.

Omdömen

 

Några exempel på vad de som hört och arbetat med Carl Brümmer uttryckt:

 

  • Tack för igår! Mycket stimulerande utvecklingsdag. Den bästa jag haft på länge.
  • FAN vad nöjd jag är med dagarna!! Detta var absolut den bästa delen av dom delar jag gått. Jag är superinspirerad nu. Hatten av.
  • Alla var suveränt nöjda med din insats i torsdags.Tack!
  • Jättebra föreläsning. Så roligt att vi slapp ppt-bilder.
  • ”Engagerande, personlig och kunnig talare. Bra redskap för ledarrollen. Inspiration!! Tack Calle.”

 

 

Referenser finns för alla typer av uppdrag.

Syfte och mål

 

Inför ett samarbete behöver vi stämma av syfte och mål, så att det som levereras ger önskat resultat.

 

Inför alla uppdrag behöver vi ha en dialog för att definiera syfte och mål för insatsen. Ni behöver inte ha det färdigt vid första kontakt, men ha gärna en tanke om vad ni vill uppnå och vilka resultat det skall leda till. Sedan tar vi en dialog kring detta och skapar en gemensam målbild, så att vi kan forma ett upplägg som ger önskad effekt.

Ring eller skicka ett sms: +46 70 695 1630

Maila carlATbrummergroupDOTcom